Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

Breadcrumbs

Савремени научно-технолошки развој човјечанства омогућио је и све већу распрострањеност знања о: заштити, одбрани и безбједности. Иако се они, као свеобухватни проблем, посматрају у свим научним дисциплинама, недостаје јединствен системски приступ проучавању основних појава на овом пољу. Управо тај и такав недостатак у садашњој науци отклања Теорија дефендологије. Посвећеност научном методолошком приступу ширењу знања о: заштити,одбрани и безбједности, је правац дјеловања који ми институционално, научно и образовно, усавршавамо преко 27 година.

За читав текст, кликните овдје.

 

Savremeni naučno-tehnološki razvoj čovječanstva omogućio je i sve veću rasprostranjenost znanja o: zaštiti, odbrani i bezbjednosti. Iako se oni, kao sveobuhvatni problem, posmatraju u svim naučnim disciplinama, nedostaje jedinstven sistemski pristup proučavanju osnovnih pojava na ovom polјu. Upravo taj i takav nedostatak u sadašnjoj nauci otklanja Teorija defendologije. Posvećenost naučnom metodološkom pristupu širenju znanja o: zaštiti,odbrani i bezbjednosti, je pravac djelovanja koji mi institucionalno, naučno i obrazovno, usavršavamo preko 27 godina.

Za čitav tekst, kliknite ovdje.