Evropski Defendologija Centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja.

 

Partneri

srenfrderu

Prof.dr Nedžad Bašić, DOKTRINA KREATIVNE MODERNOSTI...

Zahvaljujući globalnoj difuziji novih tehnologija, posljedice koje proističu iz tehnološkog razvoja globalno pogađaju cijelo čovječanstvo....

Prof.dr Nedžad Bašić, DOKTRINA KREATIVNE MODERNOSTI...

Kombinatorika širokog spektra istraživanja i novih praktičnih performansi čini upotrebu AI i kompjuterskih algoritama sve više...

Prof.dr Nedžad Bašić, DOKTRINA KREATIVNE MODERNOSTI...

Strategija „kreativne privlačnosti“ podstiče globalnu kompatibilnost interesa između javnog i privatnog sektora i unutarnju kompatibilnost...

Prof.dr Nedžad Bašić, DOKTRINA KREATIVNE MODERNOSTI...

Premda su sistem autokratskog populizma i sistem demokracije definitivno ideološki nekompatibilni, oni su u procesu kreativne...

Prof.dr Nedžad Bašić, DOKTRINA KREATIVNE MODERNOSTI...

Danas je uzdrman globalni lanac vrijednosti liberalnog demokratskog svijeta. Kina je prestala biti ozračje konfučijanske filozofije mira i...

POČELO OBILJEŽAVANJE 25 GODINE USPJEŠNOG RADA I RAZVOJA DEFENDOLOGIJE

Brojke govore same za sebe

Godina postojanja i uspješnog rada

Organizovanih naučnih i stručnih skupova

Objavljena knjiga i publikacija

Objavljenih teorijsko stručnih časopisa

Želite biti jedan od autora časopisa "Defendologija"?

Teorijsko - stručni časopis "Defendologija" objavlјuje naučne (originalan naučni rad, pregledni rad, kratko ili predhodno saopštenje, naučna kritika – odnosno polemika) i stručne članke (stručni rad, informativni prilog, prikazi), na srpskom i engleskom jeziku.